Politik Seminerler

Farklı konularda çeşitli seminerler sunuyoruz. Yaratıcı bir atmosfer sağlıyoruz ve her zaman kendiliğinden olan, doğal fikirlere yer veriyoruz. Aktif rol almanız, tartışmalara katılmanız, söz sahibi olmanız ve değişimi teşvik etmeniz için birçok imkan var.

Organizasyonumuz hem yerel hem de ulusal düzeyde demokrasi ve dayanışmayı destekliyor. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın göstergesi olan, çevre dostu ve sosyal sorumluluk ürünlerinin üretimi ve satışı çok önemlidir. Bu sorumlulukların gelişimi için çalışıyoruz.

Bizim için sürdürülebilirlik, şimdiki ve gelecek nesiller için yaşam kalitesini sağlamak demektir. Bu, evde ve dünyadaki yoksulluk ve dengesizlikleri ortadan kaldırarak sosyal adalet yaratılması anlamına gelir. Bireylerin düşünme biçimlerini ve yaşam tarzlarını değiştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda da ikna olduk ki, Genç Doğa Dostları olarak, bu görüşümüz bizi diğer tüm organizasyonlardan farklı kılıyor. Küreselleşme ve kapitalizmin kaçınılmaz bir kader olmadığına inanıyoruz. Bunun yerine, Küreselleşme ve Kapitalizm insanlığın ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kontrol edilebilir ve kontrol edilmelidir.

Erkeklerin ve kadınların eşit hakları için her zaman savaştık. Organizasyonumuzda kızlar ve erkekler önceden belirlenmiş toplumsal cinsiyet rolleriyle karşılaşmazlar; bunun yerine, kimliklerini geliştirebilir ve organizasyonun istediği herhangi bir alanında çalışmasına katkıda bulunabilir. Organizasyonumuz herkese açıktır.

Gençler, karar verme özgürlüğü ile kendi projeleri üzerinde çalışabilirler. Ancak, bir süreliğine heyecan verici bir projede başkalarına da katılabilir ve daha sonra tamamen farklı bir şeye geçebilirler.

İki yılda bir düzenlenen Çocuklar Zirvesinde Genç Doğa Dostları, 12-15 yaş arasındaki çocuklara ve gençlere, istek ve taleplerini siyasetçilerle tartışmak için bir forum sunar.