Impressum | Datenschutz

Mladí němečtí přátelé přírody

Pro další informace pište prosím na adresu:
Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, Internet:
_______________________________________


Mladí němečtí přátelé přírody

Mladí němečtí přátelé přírody je samostatný svaz dětí a mládeže Německých přátel přírody. Symbol Přátel přírody symbolizuje solidaritu lidí mezi sebou a jejich harmonii s přírodou. Spolek Mladí němečtí přátelé přírody je organizován v 16 zemských svazech a mnoha místních skupinách. Mnoho akcí tohoto spolku se koná ve 400 domů Německých přátel přírody.

Cestování a volné chvíle

Svaz vznikl na základě tradice dělnického hnutí. Jeho cílem bylo a je nabídnout smysluplné naplnění volného času mládeže bez ohledu na jejich sociální původ a jejich finanční možnosti.

Návštěva cizích zemí, ale i prožití napínavých dobrodružství přímo před domovními dveřmi – to vše je možné na cestách a volných chvílích strávených s Mladými přáteli přírody. Nabídky Mladých přátel přírody jsou otevřené pro všechny zájemce – členy i ty, kteří členy nejsou.

Ve středu našich cest a volných chvil je solidarita mezi sebou a okolním prostředím, prožití kolektivu, otevřenost pro nové zážitky, ostatní lidi a kultury, tolerance a spoluúčast. Vedoucí, kteří pedagogicky provázejí naše volné chvíle, plánují cíle našich cest a program povětšinou sami. Často se sami účastnili na výpravách Mladých přátel přírody; jsou jen o málo starší než účastníci a proto sami moc dobře vědí, co je zábavné a napínavé. Na mnohých cestách se musí skupina o sebe postarat sama. Exotické a dobrodružné jsou survival-cesty v Durynském lese, cyklistické túry přes Polsko, kempy na francouzském pobřeží Atlantiku a výlety do města.

Nabízíme zaplatitelné cesty, které se zavazují zásadám udržitelné turistiky. To znamená, že se u nás konají velmi zřídka letecké zájezdy, ale o to více cyklistické túry, plachetnice, kempy a pěší cestování. Poznávání cílových regionů a lidí v nich žijících je dalším důležitým cílem našich cest. Obzvlášť dobře to lze praktikovat na mezinárodních setkáních mládeže. Už několik let je přitom dáván důraz zvláště na země střední a východní Evropy.

Obzvlášť atraktivní nabídkou jsou školení skupinových vedoucích a vedoucích výpravy. Zde se lze naučit, jak probíhají skupinové procesy, jak se organizuje cesta nebo seminář nebo jak se plánuje program volného času pro čtyřicet dětí.

Tvorba životního prostředí a ekologie

Ekologické otázky hrají pro Přátele přírody velkou roli. Více než v ochraně životního prostředí se spolek angažuje v otázkách udržitelného rozvoje a ochrany klimatu. Poznávat přírodu a její souvislosti a rozumět jim – to je důležitý předpoklad pro ekologické jednání. Mladí přátelé přírody jdou ještě dále: děti a mládež se u nás velmi záhy naučí, jak se vypořádat s problémy mezi sebou a svým okolím. Chceme tím dosáhnout, aby byl trvalý životní styl pro mladé lidi samozřejmostí.

„Akce Ekodetektiv“ povzbuzuje děti aktivně se vypořádat s jejich okolím. Venku zažijí přírodu, určují rostliny, zkoumají zvířata a odkrývají skandály v životním prostředí. Ten, kdo se zúčastnil projektu „Akce Ekodetektiv“, bude nakonec sám jmenován ekodetektivem a obdrží průkaz.

Sport v přírodě a zkušenostní pedagogika patří k tradičním stěžejním úkolům spolku. Umožňují požitek z přírody zvláště intenzivním a zdravým způsobem. Na kanoi, na kole, pěšky nebo na skále se dá příroda prožít na vlastní kůži – hebce a dobrodružně zároveň. Přitom u nás nestojí v popředí výkon jednotlivce, ale intenzivní zážitek z přírody a společenství.

Politicky aktivní

Mladí přátelé přírody neustále dokazují, že politika není nudná. V dětském a mládežnickém spolku je mnoho možností, jak se vměšovat do věcí, účastnit se hovoru, společně rozhodovat, být vyslechnut a aktivně sám také něco změnit. Tento spolek se staví za demokracii a solidaritu, jak na místě, tak celonárodně.

Zvláště zemské spolky nabízí rozsáhlou nabídku seminářů a workshopů. Zde se pracuje kreativně a spontánně. Témata jsou rozmanitá : Semináře o urovnávání sporu, proti rasismu nebo o zacházení s drogami jsou v nabídce stejně jako studijní cesty a politické semináře.

Ve středu politických cílů Mladých přátel přírody stojí spravedlnost a solidarita, požadavek života důstojného člověku a práce pro všechny lidi a angažovanost za způsob produkce a hospodaření, které jsou snášenlivé k životnímu prostředí a sociálně snesitelné; tedy za udržitelný rozvoj.

Udržitelnost pro nás znamená životní kvalitu pro nynější a následující generace a tím i sociální spravedlnost, které může být dosaženo pouze zrušením chudoby a nerovnováh u nás i v celém světě. To pro nás na druhou stranu znamená – a v tom se odlišujeme od ostatních spolků a organizací už v přístupu – nejen, že se jedinec musí změnit ve svém přístupu, ale také že globalizace a kapitalismus nejsou žádný nevyhnutelný osud, nýbrž se musí podřídit zájmům člověka a životního prostředí.

Přátelé přírody bojují proti rasismu a nesnášenlivosti vůči cizincům. Obrátili se proti zpřísnění azylového práva a přistěhovaleckého zákona v Německu a dále se domáhají rovnoprávnosti pro zde žijící cizinecké děti a mládež. Vzdělávací opatření zprostředkovávají know-how a zkušenosti v boji proti proti rasistickým a lidmi opovrhovatelným tendencím v naší společnosti.

Spoluúčast

Sjezd dětí ze spolku mladých přátel přírody, který se koná každé dva roky, nabízí dětem a mládeži od 12 do 15 let forum, ve kterém mohou diskutovat s političkami a politiky o svých přáních a požadavcích.

Práva dětí, která jsou pevně stanovena v konvenci Spojených národů pro dětská práva pro mladé lidi do 18 let, jsou nám – nacionálně i mezinárodně – naléhavým úkolem. Pravidelně referují také dětské noviny „Kidspower“ na téma dětská práva.

Již dlouho bojují Přátelé přírody za rovnoprávnost pohlaví. Děvčata a chlapci nenaleznou žádné předurčené role pohlaví, ale mohou si vyvinout svoji vlastní identitu a spoluutvářet spolek ve všech rovinách.

Německo je přistěhovaleckou zemí a podíl mladých lidí z migračního pozadí se neustále zvyšuje. Mladí němečtí přátelé přírody je spolek, otevřený pro mladé lidi z různých kulturních oblastí a zasazuje se za jejich aktivní spolupůsobení a integraci. Toto zahrnuje také angažmá za lepší životní perspektivy a zajištění do budoucna pro zde žijící cizinecké děti a mládež.

Převzít zodpovědnost – bavit se

Mnozí z těch, kteří se stanou členy Mladých přátel přírody, se chtějí bavit a něco zažít. Hodně z nich poznalo náš spolek díky nějaké cestě nebo rekreaci. Zažili večery u táboráku, workshopy venku v přírodě nebo rovnou celý tábor se stovkami mladých lidí a proto byli zvědaví na náš spolek a jeho členy. Mnoho mladých lidí chce samo převzít zodpovědnost : chtějí cestovat, organizovat a provázet semináře, spolupracovat na projektech nebo nastartovat politické akce. Přitom zažijí překvapivou zkušenost, že může zodpovědnost také bavit, především tehdy, když přitom dosáhnou svých cílů. A k tomu najdou u Mladých přátel přírody velkou podporu.

Tím se stává spolek Mladí přátelé přírody vynikajícím místem pro neformální vzdělávací procesy a cenné zkušenosti a klíčové kompentence pro profesní i soukromou oblast. Jestli se mladý člověk stará o táborovou kasu, nese zodpovědnost za skupinu dětí jakožto vedoucí nebo se angažuje v mládežnické skupině za větší ochranu životního prostředí: všude se naučí věci, které nestojí ve škole na rozvrhu.

Proto nabízí členství především rámec k uskutečnění vlastních nápadů uvnitř spolku. Bez předpisů sledovat vlastní cíle, možnost spolupracovat na určitý čas na vzrušujícím projektu, aby poté bylo možno dělat zase třeba něco zcela jiného, to vše jsou důvody pro mladé lidi přidat se k Mladým přátelům přírody. Někteří stráví svůj celý život u Přátel přírody, jiní jen své mládí, jiní spolupracují pouze po dobu nějakého projektu nebo je zajímá nabídka cest spolku – a ti všichni jsou vítaní.

Bližší informace, m.j. o nabídce cestování, prázdninových akcí a seminářů, stejně jako materiály spolku (brožury, knihy atd.), lze obdržet na následující adrese:

Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, internet: