Impressum | Datenschutz

Tyska Naturvännerna för barn och ungdom

För mer information kontakta:
Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, Internet:
_______________________________________

Tyska Naturvännerna för barn och ungdom

Tyska Naturvännerna för barn och ungdom är en fristående del av Naturvännerna i Tyskland. Naturvännernas logo symboliserar människors solidaritet och deras samklang med naturen. Tyska Naturvännerna för barn och ungdom finns i de 16 delstaterna samt i många olika lokala grupper. Många av organisationens evenemang hålls i något av de 400 hus som finns spridda över hela landet och ägs utav organisationen.

Resa och läger

Organisationen härstammar från arbetarrörelsen. Målet var och är fortfarande att ge barn och ungdomar, oavsett deras sociala härkomst eller finansiella möjligheter, ett utbud av fritidsaktiviteter.

Besöka främmande länder, men även uppleva äventyret direkt utanför dörren – allt det är möjligt på resorna och lägren med de Tyska Naturvännerna för barn och ungdom. Utbudet från organisationen är tillgängligt för alla intresserade oavsett om man är medlem eller inte.

På våra resor och läger är solidaritet mellan varandra och i samklang med naturen ett viktigt tema. Vi vill att deltagarna ska uppleva en gemenskapskänsla, vara öppna för nya upptäckter, andra människor och kulturer. Vi vill även lära dem att vara tolerant och ta en aktiv del. Våra gruppledare/utbildare som är ansvariga för lägren planerar destinationen och agendan. Gruppledarna är ofta bara några år äldre än deltagarna och har själva deltagit i aktiviteter anordnade av organisationen. Därmed vet de väldigt väl vad som är roligt och spännande. Vi har självhushåll på många av våra resor och läger. Vi har tidigare organiserat exotiska och äventyrsrika överlevnadsläger i „Thüringer”-skogarna, cyckelturer genom Polen, läger på den Franska atlantkusten så väl som olika cityturer.

Våra resor och läger är billiga och vi har förbundit oss till att hålla oss till en miljövänlig turism. Det betyder att våra resor sällan innebär flyg, utan snarare cykel, båtar, tält, och vandringsturer. Vi fokuserar alltid på att lära känna destinationerna och människorna som lever där. Detta fungerar väldigt bra genom de internationella ungdomsutbytesprogrammen. De senaste åren har vi ökat fokuset på central och öst-europeiska länderna.

Ett alldeles speciellt attraktivt erbjudande är utbildningen för grupp-, och reseledare. Här får man lära sig om gruppdynamik, hur man planerar en resa eller ett seminarium och hur man sätter samman ett program för ett läger med 40 barn/ungdomar.

Miljöutbildning och ekologi

Ekologiska frågor spelar en allt större roll för Naturvännerna. Organisationen engagerar sig allt starkare för klimatfrågor och miljövänligheten, förutom det starka engagemenaget för naturen och miljöskydd. Att lära känna och förstå naturen i dess komplexitet är en förutsättning för att kunna handla miljövänligt. Naturvännerna för barn och ungdom går ännu ett steg längre och lär barn och ungdom från en tidig ålder att leva med naturen. Vi vill därmed uppnå att en miljövänlig levnadsstil blir en naturlig del i vardagen.

Vår eko detektiv-aktion uppmuntrar barn att ta en aktiv roll i sin omvärld. Ute i naturen får de uppleva naturen, klassificera växter, utforska djur och upptäcka miljöskandaler. Deltagare får utmärkelsen ”miljödetektiver” och får efter avslutat projekt ett diplom.

Utomhussport och utbildning har alltid varit en viktig del i organisationen. Det betyder att uppleva naturen på ett väldigt intensivt och hälsosamt sätt – oavsett från en kanot, cykel, eller på en vandring eller klättring. Vi fokuserar inte på den individuella prestationen utan mer på den egna upplevelsen med naturen och gruppen.

Politiskt aktiv

De Tyska Naturvännerna för barn och ungdom visar om och om igen att politik inte är tråkigt. I en barn och ungdomsorganisation finns det många möjligheter att blanda sig i, föra talan, vara med och bestämma, att bli hörd, och aktivt vara med och förändra något. Organsiationen står för demokrati och solidaritet såväl lokalt som globalt.

De regionala organisationerna erbjuder ett omfattande utbud av seminarier och Work shops. Här råder kreativitet och spontanitet. Det finns många olika teman så som meditation, rasism, droger, men även speciella resor eller politiska seminarier.

I medelpunkten för de Tyska Naturvännernas politiska mål står rättvisa och solidaritet, krav på ett humant liv och arbete för alla människor, engagemang för en miljövänlig och socialt accepterad produktions- och handelsekonomi och en varaktig utveckling därav.

Varaktighet betyder för oss: levnadskvalitet för nuvarande och följande generationer och därmed även sociala rättigheter, som endast kan uppnås genom att få bort fattigdom och orättfädigheter hos oss och i resten av världen. Det i sin tur betyder för oss – och här skiljer vi oss från andra organisationer – det är inte enbart varje individ som måste ändra sitt beteende. Globalisering och kapitalism är inget oundvikligt öde. De kan och ska istället användas för att underordnas mänskligheten och miljöns behov.

De Tyska Naturvännerna kämpar mot rasism och främlingsfientlighet. Man har åtagit sig att kämpa mot de skärpta asylreglerna och invandrarlagarna i Tyskland och kräver fortsatt jämdställdhet för här levande utländska barn och ungdomar. Utbildningsåtgärderna förmedlar know-how och erfarenhet i kampen mot rasism och mänskliga tendenser av förakt i samhället.

Deltagande

Naturvännernas barn- och ungdomsmöte som genomförs vartannat år, erbjuder barn och ungdomar mellan 12 -15 år ett forum där de kan framföra och diskutera sina krav och önskemål med ledande politiker.

Barnens rättigheter som finns fastställda i FNs barnrättskonvention och som gäller för barn och ungdomar upp till 18 år – är för oss en hjärtefråga både nationellt som internationellt. Tidningen ”Kidspower” tar regelmässigt upp temat barnens rättigheter.

Sedan länge kämpar även Naturvännerna för jämdställdhet mellan könen. Flickor och pojkar hittar här inga färdiga könsroller utan kan här gestalta sin egen identitet och vara med och medgestalta organisationen på alla områden.

Tyskland är ett stort invandrarland och andelen unga männsikor med invandrarbakgrund fortsätter att stiga. Tysklands Naturvänner är öppna för unga människor med olika kulturella bakgrunder och jobbar för deras aktiva deltagande och för deras integration. Detta omfattar även ett engagemang för bättre levnads- och framtidsperspektiv för här boende utländska barn och ungdomar.

Ta över ansvar och ha kul

Många som blir medlem i Naturvännerna vill ha kul och uppleva något. Många har lärt känna organisationen genom en resa eller något läger. De har tillbringat kvällar vid lägereldar, haft work shops ute i naturen, eller upplevt ett läger med hundratals ungdomar och på så vis blivit nyfikna på organisationen och blivit medlemmar. Många unga människor vill själva ta över mer ansvar: De vill resa, organisera seminarier och själva delta, arbeta i projekt eller starta politiska aktioner. Därmed upptäcker de att ansvar är roligt, framförallt när man når sina mål. Inom Naturvännerna för barn och ungdom finns mycket stöd för detta.

I och med detta är organisationen en förträfflig plats för en informell lärprocess, värdefulla erfarenheter vilket ger en nyckelkompetens för framtida yrkeslivet. Om man som ung sköter kassan för ett läger, agerar kanotledare och har ansvaret för en barngrupp eller engagerar sig i en ungdomsgrupp för mer miljöskydd, så lär de sig överallt saker de inte lär sig i skolan då det inte finns med i läroplanen.

Medlemskapet erbjuder framförallt en ram för att kunna förverkliga egna ideer inom organisationen. Utan föreskrifter en möjlighet att kunna fullfölja egna mål, för att kunna arbeta med ett projekt under en begränsad tid, eller att emellanåt kunna göra något helt annat. Allt detta kan ligga till grund för barn och ungdomar att bli medlem i Naturvännerna. Vissa förblir medlemar under hela livet, vissa hela ungdomstiden och andra under en projekttid eller deltar endast på resor och seminarier inom organisationen – oavsett vilket så är alla välkomna.

Mer information över resor, läger- och seminarieerbjudanden samt material från organisationen (broschyrer, böcker osv), finns under följande adress:

Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, internet: