Impressum | Datenschutz

Młodzi Przyrodnicy Niemiec

Dokładna informacja :
Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, Internet:
_______________________________________

Młodzi Przyrodnicy Niemiec

Młodzi Przyrodnicy Niemiec to samodzielne towarzystwo dzieci i młodzieży - młodych przyrodników Niemiec. Logo «przyrodnicy» symbolizuje solidarność ludzi i harmonię z przyrodą. Młodzi przyrodnicy Niemiec są połączeni w 16 towarzystw regionalnych oraz liczne grupy terenowe. Wiele przedsięwzięć towarzystwa realizowanych jest w ponad 400 niemieckich Domach przyrodników.

Podróże i czas wolny

Towarzystwo jest zapoczątkowane z tradycji ruchu robotniczego. Jego celem było i nadal jest umożliwienie młodym ludziom niezależnie od pochodzenia społecznego i możliwości finansowych racjonalnego zorganizowania swojego czasu wolnego.

Zwiedzanie innych państw oraz przeżywanie zachwytów przygody tuż za progiem własnego domu – wszystko to jest możliwe dla młodych przyrodników w czasie podroży i w wolnym czasie. Propozycje młodych przyrodników są ważne dla wszystkich zainteresowanych – członków towarzystwa i nie tylko.

W centrum uwagi w czasie naszych podroży czy organizacji czasu wolnego znajduje się zachowanie solidarne w stosunku do siebie i do otoczenia, wspólne wrażenia, otwartość na nowe doświadczenia, inne ludzi i kultury, wykazywanie tolerancji i współczucia. Uczestnicy którzy dokonują towarzyszenia pedagogicznego naszego czasu wolnego najczęściej sami planują podróże i program. W przeważającej większości są byłymi uczestnikami podroży młodych przyrodników tylko o parę lat starsi od innych uczestników jednakże dokładnie znają co przynosi zadowolenie i budzi zachwyt. W czasie wielu podroży grupa samodzielnie troszczy się o sobie. Egzotyczne i pełne przygód są podróże dotyczące zdolności przetrwania do Lasu Turyńskiego, rajdy kolarskie w Polsce, zamieszkanie w kempingach na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego we Francji czy wycieczki do miast.

Proponujemy po przystępnych cenach podróże odpowiadające wymaganiom turystyki, które nie wyrządzają szkody otoczeniu. To znaczy że bardzo rzadko korzystamy z transportu lotniczego, a najczęściej organizujemy rajdy kolarskie, rejsy żeglarskie, obozy wędrowne i pobyt w kempingach. Jeszcze innym celem naszych podroży jest zwiedzanie określonych terytoriów i zapoznanie się z ludźmi mieszkającymi na nich. Bardzo dobrze to się udaje podczas międzynarodowych spotkań młodzieży przędze wszystkim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Dość atrakcyjnie wygląda propozycja dotycząca nauczania na kierownika grupy i kierownika grupy turystycznej. Tutaj można zgłębić wiedzę o tym w jaki sposób przebiegają zajęcia grupowe, jak zorganizować wycieczkę, seminarium czy program wolnego czasu grupy złożonej z czterdziestu osób.

Wykształcenie ekologiczne i ekologia

Zagadnienia ekologiczne są dla przyrodników bardzo ważne. Jednocześnie z ochroną środowiska naturalnego towarzystwo zwraca uwagę na zagadnienia świadomego, skierowanego w przyszłość stosunku do przyrody i zachowania klimatu. Głównym walorem świadomego postępowania ekologicznego jest znajomość przyrody i jej związku wzajemnego oraz jego zrozumienie. Młodzi przyrodnicy idą dalej: dzieci i młodzież z naszą pomocą wcześnie poznają jak traktować siebie i otoczenie. W taki sposób pragniemy aby przyjazny stosunek do przyrody stal się zwykłym stylem życia młodych ludzi.

„ Аkcja detektyw otoczenia” pobudza dzieci do aktywnej znajomości otoczenia. Na przyrodzie dzieci bezpośrednio poznają nowe rośliny, badają zwierzęta i wyjaśniają przestępstwa przeciwko środowisku. Uczestnikom projektu «Akcja detektyw otoczenia» nadają tytuł „detektyw otoczenia” i odpowiednie świadectwo.

Sport na łonie przyrody i pedagogika niezatartych wrażeń należą do podstawowych cech działalności towarzystwa. One umożliwiają doznawanie rozkoszy przyrody w sposób intensywny i zdrowy. Niedostrzegalnie i zachwycająco, na własnym doświadczeniu dokonuje się znajomość przyrody z pomocą kanoe, rowerka, w czasie pieszych wędrówek czy na zdobytym szczycie góry. Najważniejsze dla nas pozostają nie wyniki poszczególnych uczestników lecz zachwycające podróże oraz nasza wspólnota.

Politycznie aktywni

Młodzi przyrodnicy stale pokazują według własnego wzoru że polityka nie jest sprawą nudną. W towarzystwie młodzieżowym istnieje dużo okazji do mieszania się, wypowiedzenia swego zdania i podjęcia decyzji. Każdy zostanie usłyszany i potrafi spróbować cos zmienić. Towarzystwo występuje w obronie demokracji i solidarności tak lokalnie jak i na skalę ogólnokrajową.

Przede wszystkim przedstawicielstwa terenowe towarzystwa proponują rożne seminaria i konferencje. To jest okazja do wykazania twórczości i spontaniczności. Tematy dyskusyjne, występujące na seminariach są różne: dotyczą załagodzenia sporów, rasizmu czy stosunku do narkotyków oraz wycieczki szkoleniowe i seminaria polityczne.

Wielkiej uwagi młodzi przyrodnicy we własnych celach politycznych udzielają sprawiedliwości i solidarności, żądaniom określonego poziomu życia i pracy, poszanowania godności ludzkiej oraz zainteresowania sposobem podjęcia produkcji i prowadzenia gospodarki nie wyrządzających szkody otoczeniu i społeczeństwu a więc rozwoju w warunkach świadomego, zorientowanego na przyszłość korzystania z zasobów naturalnych.

Przyjazny i świadomy stosunek do otoczenia, zorientowany na przyszłość oznacza dla nas jakość życia dla pokolenia dzisiejszego i przyszłego oraz sprawiedliwość społeczną której można osiągnąć zwalczając ubóstwo i nierówność u nas i na całym świecie. А to oznacza dla nas – tym właśnie odróżniamy się od innych zrzeszeń i organizacji – że nie tylko poszczególni wśród nas muszą zmienić swoje zachowanie lecz i to że globalizacja i kapitalizm nie są nieuniknionym losem i muszą podporządkowywać się interesom ludzkości i środowiska naturalnego.

Młodzi przyrodnicy walczą przeciwko rasizmowi i wrogości w stosunku do obcokrajowców. Wystąpili przeciwko zaostrzeniu prawa imigracyjnego i ustawy dotyczącej wjazdu do Niemiec oraz wymagają nadal równych praw dla dzieci i młodzieży pochodzenia zagranicznego mieszkających na terytorium Niemiec. Nasze przedsięwzięcia szkoleniowe informują o know-how i doświadczeniu w walce przeciwko rasistowskim tendencjom w naszym społeczeństwie, znieważającym człowieka.

Współuczestnictwo

Konferencja dziecięca młodych przyrodników która odbywa się każde dwa lata proponuje dzieciom w wieku od 12 do 15 lat forum, na którym mają prawo dyskutować z politykami w sprawie własnych życzeń i żądań.

Zawarte w konwencji ONZ prawa dzieci w wieku do 18 są dla nas tak i wewnątrz państwa jak i na skalę międzynarodową bardzo ważną sprawą. Gazeta dla dzieci „Władza dzieci” systematycznie publikuje artykuły na temat praw dziecka.

Młodzi przyrodnicy od dawna walczą o równe prawa obojga płci. Dziewczyny i chłopcy nie mający poprzednio ustalonej roli, powiązanej z płcią, mogą rozwijać własną osobowość i uczestniczyć w organizacji wszystkich kierunków działalności towarzystwa.

Niemcy są państwem imigrantów i część młodych ludzi z imigracyjną przeszłością stale powiększą się. Młodzi Przyrodnicy Niemiec są otwarci dla młodych ludzi, wychodźców z różnych kultur i walczą o ich aktywny udział i integrację. Dlatego jesteśmy zainteresowani w lepszej perspektywie życia i pewności przyszłości dzieci i młodzieży pochodzenia zagranicznego.

Nakładać na siebie odpowiedzialność i odczuwać zadowolenie z tego

Wielu chętnych chce zostać członkiem towarzystwa młodych przyrodników by odczuwać satysfakcję i znajdować się pod nowymi wrażeniami. Wiele osób zapoznało się z naszym towarzystwem dzięki podroży czy spędzaniu wolnego czasu. Cieszyli się wieczorami spędzonymi przy ogniskach, seminariami wyjazdowymi na łonie przyrody lub życiem w namiotach wspólnie z innymi młodymi osobami, zostali zainteresowani naszym towarzystwem i pozostali jego członkami. Wielu wśród młodych ludzi pragnie nałożyć samodzielnie na siebie więcej odpowiedzialności – oni chcą podróżować, zorganizować i prowadzić seminaria, współpracować w projektach czy rozpoczynać akcje polityczne. Nabywają doświadczenia nieoczekiwanego, z tym że odpowiedzialność może przynosić satysfakcję, przede wszystkim jeśli osiąga się postawiony cel. W tych przedsięwzięciach młodzi Przyrodnicy Niemiec udzielają im wielkiego poparcia.

Właśnie dlatego towarzystwo młodych przyrodników stwarza dobrą okazję dla poznania informacyjnych procesów oświatowych i nabycia cennego doświadczenia oraz ważnej wiedzy dla zawodowej i prywatnej działalności. Czy młoda osoba prowadzi kasę dla organizacji wolnego czasu podczas wakacji czy jako uczestnik podroży na kanoe odpowiada za grupę dzieci czy uczestniczy w grupie młodzieżowej która zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego – wszędzie ona poznaje nowe sprawy które nie są włączone do szkolnego planu nauczania.

Nasze członkostwo proponuje przede wszystkim ramy dla zrealizowania własnych zamysłów wewnątrz towarzystwa. Dążyć do własnego celu bez wskazań, mieć możliwość współpracy w zachwycającym projekcie w ciągu określonego terminu, żeby po tym uczestniczyć w jakimś innym – to wszystko spowoduje przyłączenie młodych ludzi do towarzystwa młodych przyrodników. Niektórzy spędzają całe swoje życie z przyrodnikami, inni – tylko młode lata, a jeszcze inni współpracują tylko w ramach jednego projektu czy interesują się wyłącznie podróżami, które proponuje towarzystwo – wszyscy oni są mile widziani wśród nas.

Dokładną informację, w tym propozycje dotyczące organizacji podroży, spędzania wakacji i ferii oraz seminariów a także rozpowszechniania materiałów o działalności towarzystwa (broszur, książek i in.) można znaleźć pod wskazanym adresem:

Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, internet: