Impressum | Datenschutz

German Young Naturefriends

Za više informacija:
Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, website:
_______________________________________

German Young Naturefriends

German Young Naturefriends je nezavisan dječiji i omladinski ogranak organizacije “Friends of Nature Germany”. Logo “German Young Naturefriends” predstavlja solidarnost među ljudima i sa prirodom. Organizacija “German Young Naturefriends” djeluje u 16 različitih regionalnih i lokalnih grupa. Mnogi događaji dešavaju se u jednoj od 400 kuća koje su vlasništvo “Young Nature Friends”, a koje se nalaze širom Njemačke.

Putovanja i kampovi za mlade

Organizacija je nastala u tradiciji radničkog pokreta. Glavni cilj je uvijek bio ponuditi mladima značajne aktivnosti za slobodno vrijeme bez obzira na njihovu socijalnu i financijsku pozadinu.

Putovati i doživljeti uzbuđenje i avanturu u vašoj blizini – sve je sada postalo moguće sa putovanjima i kampovima koje nudi organizacija “Young Nature Friends”. Svi zainteresovani se mogu pridružiti bez obzira da li su članovi ili ne.

Sva naša putovanja i kampovi su krakteristični po isticanju solidarnosti među učesnicima i poštovanja prema prirodi. Želimo da se naši učesnici osjećaju kao dio tima i da budu otvoreni za nova iskustva i otkrića, druge i drugačije ljude i kulture. Također, želimo da učesnici nauče praktikovati toleranciju i aktivno učestvovati u grupnim aktivnostima. Lideri kampa su obučeni stručnjaci odgovorni za odabir lokacije i planiranje programa. Lideri su često samo nekoliko godina stariji od učesnika i ranije su učestvovali u putovanjima i kampovima ove organizacije, tako da vrlo dobro znaju šta može biti zabavno i uzbudljivo.

Na mnogim našim izletima u pripremi hrane učestvuju učesnici. U prošlosti smo organizovali i egzotične i avanturističke izlete u šume Turingije, biciklističke ture kroz Poljsku, kampove na atlantskoj obali Francuske, ali i mnoge izlete u gradove.

Naša organizacija se posvetila prihvatanju smjernica za održivi turizam i mi organizujemo putovanja koja većina mladih može priuštiti. To znači da se rijetko putuje avionima, a mnogo češće biciklima, jedrilicama, predviđene su planinarske šetnje, a smještaj je često organizovan u šatorima. Veliku pažnju uvijek posvećujemo upoznavanju različitih destinacija i lokalnog stanovništva i običaja. Ovaj primjer se pokazao izrazito djelotvornim u programima međunarodne razmjene mladih. Zadnjih nekoliko godina najviše smo se fokusirali na zemlje Centralne i Istočne Evrope.

Specijalna pogodnost su naši certifikati za lidere i vodiče. Učesnici nauče osnove funkcioniranja grupe, planiranje putovanja i seminara ali i planiranje programa dječijeg kampa sa 40 učesnika.

Edukacija o okolišu i ekologiji

Ekologija je centralna oblast organizacije “Naturefriends”. Pored zaštite prirode i okoliša, organizacija je najviše fokusirana na održivost i klimu. Upoznavanje i razumijevanje prirode je preduslov za ekološki poželjno ponašanje. The Young Naturefriends ide čak i korak ispred. Mi se trudimo da djeca najranije dobi nauče da se prilagode svijetu u kojem žive. Naš cilj je da održivi način života mladi ljudi smatraju svakodnevnim i prihvatljivim.

Naša kampanja „Eko-detektiva“ ohrabruje djecu da imaju aktivan pristup okolišu. Na terenu djeca iskušavaju prirodu, prepoznaju životinje i biljke, ali i upoznaju slučajeve zagađenja prirode. Učesnike nagrađujemo titulom «Eko- detektiva» i dodjeljujemo im potvrdu o uspješno završenom projektu.

Sportovi na otvorenom i edukacija su oduvijek igrali važnu ulogu za našu organizaciju. To podrazumijeva uživanje u prirodi na veoma zanimljiv i zdrav način – iz kanua, vožnjom biciklima, uz planinarenje ili sportsko penjanje. Mi se ne fokusiramo na individualne uspjehe u prirodi već radije na doživljaje prirode u grupi.

Politički aktivizam

Organizacija Young Naturefriends je najbolji dokaz da politika ne mora biti dosadna. Kao član dječije ili omladinske grupe postoji mnoštvo mogućnosti za tebe da aktivno učestvuješ, da se pridružiš debatama, da kažeš svoje mišljenje i podstakneš promjene. Naša organizacija se zalaže za demokratiju i solidarnost na lokalnom i državnom nivou.

Naši regionalni ogranci nude mnoge seminare i radionice sa različitim temama. Na takvim skupovima, vlada kreativna atmosfera i uvijek postoji prostor za spontane ideje. Organizujemo seminare o medijaciji, protiv rasizma ili o narkomaniji, ali organizujemo i specijalne izlete ili seminare sa političkim temama. Glavni ciljevi političkog djelovanja organizacije “Young Naturefriends” su pravda i solidarnost kao i zalaganje za humane uslove života i rada svih ljudi. Također, posvećeni smo i postizanju ekološki prihvatljivih i socijalno odgovornih načina proizvodnje i trgovine proizvodima, što smatramo pokazateljima održivog razvoja.

Održivost za nas predstavlja obezbjeđivanje kvalitetnog života za sadašnje generacije i generacije koje dolaze. To podrazumijeva stvaranje socijalne pravde ukidanjem siromaštva i nejednakosti u zemlji i širom svijeta. Mi čvrsto vjerujemo da pojedinci trebaju promijeniti svoje načine djelovanja, ali smo također ubijeđeni – što nas razlikuje od drugih organizacija – da globalizacija i kapitalizam nisu neizbježna sudbina. Umjesto toga, oni mogu i trebali bi biti podleći potrebama čovječanstva i okoliša.

Organizacija Young Naturefriends je posvećena borbi protiv rasizma i ksenofobije. Mi smo se protivili pokretima koji su pokušavali da smanje prava azilanata i da ograniče njemački zakon o imigraciji, a pozivamo i na pravedan tretman djece i tinejdžera koji ovdje odrastaju. Naše edukativne aktivnosti uključuju i relevante osobe sa znanjem i iskustvom u borbi protiv rasista i ostalih nehumanih tendencija u našem društvu.

Učešće

Na Dječijem samitu koji se održava svake druge godine, organizacija Young Naturefriends nudi djeci i tinejdžerima (od 12- 15 godina) učešće na forumu kako bi diskutovali i izrazili svoje želje i zahtjeve pred političarima.

Mi podržavamo prava djece ispod 18 godina u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta UN-a. Također, u našem magazinu za mlade “Kidspower”, često izvještavamo o pravima djece.

Organizacija Friends of Nature uvijek se borila za jednaka prava žena i muškaraca. U našoj organizaciji, djevojčice i dječaci ne računaju trenutne uloge spolova. Umjesto toga, oni mogu razviti svoj identitet i doprinijeti radu organizacije u svakoj oblasti u kojoj žele.

Njemačka je zemlja imigranata i učešće mladih sa migracionom pozadinom je u stalnom porastu. Organizacija German Young Naturefriends je otvorena za mlade ljude različitog kulturnog porijekla i snažno podržava njihov aktivan doprinos i integraciju. Ovo uključuje kreiranje boljih životnih standarda i sigurniju budućnost za djecu i tinejdžere imigranata koji žive u Njemačkoj.

Preuzmite odgovornost i zabavite se!

Mnogi mladi ljudi postaju članovi organizacije Young Naturefriends zato što traže zabavu i uzbuđenje. Mnogi upoznaju našu organizaciju kroz izlet ili kamp u kojem učestvuju. Oni su možda provodili večeri sjedeći uz logorsku vatru, radili u poljima ili živjeli u kampu sa stotinama drugih učesnika. Oni su postali znatiželjni i željeli da saznaju više o organizaciji “Young Naturefriends”. Mnogi mladi ljudi žude da preuzmu neku odgovornost. Oni žele da organizuju izlete i seminare ili da učestvuju u projektima i pokrenu političke kampanje. Na njihovo iznenađenje, mladi često saznaju da preuzimanje odgovornosti može biti zabavno, naročito ako dosegnu cilj koji su ranije postavili. Ovdje u organizaciji German Young Naturefriends uvijek mogu dobiti podršku koja im je potrebna.

Ovo su razlozi zašto je Organizacija Young Naturefriends dobro mjesto za neformalno učenje. Možemo svakome pružiti dragocijeno iskustvo i ključne kompetencije potrebne kako u profesionalnom tako i u privatnom životu. Kada mladi dobiju šansu da nadgledaju budžet tokom kampovanja, da su zaduženi za čuvanje djece za vrijeme izleta sa kanuima, da vode kampanju grupe mladih za očuvanje okoliša, to će ih uvijek naučiti važnim lekcijama koje se ne mogu naučiti u školama.

Postati član, pored svega navedenog, znači i uspostaviti okvir za razvoj i sprovođenje vlastitih ideja u okviru organizacije. Mladi mogu raditi na svojim projektima sa potpunom slobodom odlučivanja o načinima realizacije projekata. Ali oni također mogu da se ponekad privremeno pridruže I drugim uzbudljivim projektima, a kanije nastave sa nečim potpuno drukčijim. Sve su ovo razlozi zbog kojih bi se mladi ljudi trebali učlaniti u našu organizaciju. Neki provedu cijeli život kao članovi organizacije Naturefriends, drugi su aktivni u mladosti, ali neki mogu da se uključe za vrijeme nekog od projekata ili da odu na određena putovanja koja naša organizacija nudi. U svakom slučaju – bez obzira na motive svako je dobrodošao.

Ako želite saznati više o putovanjima, odmorima, seminarima i ostalim ponudama i/ili ako želite da vam dostavimo materijale naše organizacije (brošure, knjige, itd.) molimo kontaktirajte nas:

Naturfreundejugend Deutschlands, Warschauer Str. 59a, Telephone +49- (030) / 29 77 32 70 Telefax +49- (030) / 29 77 32 80, eMail: info@naturfreundejugend.de, website: